Rodzaj szkolenia:
Imię i nazwisko: *

Miejscowość:

Nazwa firmy:

Numer Telefonu: *

Adres e-mail: *

Pole tekstowe:


Pola obowiązkowe *

Uprawnienia elektryczne

Centrum Kwalifikacji Zawodowych i Rzeczoznawstwa DKR firma franchisingowa SIMP zajmuje się szeroko pojętym dokształcaniem osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych. W profilu działalności naszej firmy znajduje się organizacja kursów przygotowawczych wraz z egzaminami na uzyskania elektryczne zarówno w zakresie Dozoru jak i Eksploatacji. Kurs na uprawnienia elektryczne przygotowuje do pracy na stanowisku elektryka "E" - eksploatacja lub dozór "D" urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, takich jak:

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące kursy:

ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O UPRAWNIENIA KONTROLNO POMIAROWE
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia elektrotermiczne;
6. Urządzenia do elektrolizy;
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8. Elektryczna sieć trakcyjna;
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji;

elektryczne