Wysokie napięcie

Wysokie napięcie to termin używany w elektryce i energetyce do opisania sytuacji, w której występuje duże napięcie elektryczne. Napięcie jest miarą różnicy potencjałów elektrycznych między dwoma punktami i wyraża się w woltach (V).

Wysokie napięcie, w skrócie WN, to zazwyczaj napięcie przekraczające 1000 woltów. Może być stosowane w różnych kontekstach, takich jak przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości, w elektrowniach, stacjach transformatorowych, sieciach wysokich napięć oraz w niektórych przemysłowych i naukowych zastosowaniach.

Wykorzystywanie wysokich napięć w elektroenergetyce ma na celu zmniejszenie strat energetycznych w procesie przesyłu energii elektrycznej. Wysokie napięcie pozwala na przesyłanie większych ilości energii przy mniejszych prądach, co minimalizuje straty wynikające z oporu przewodów. Dodatkowo, stosowanie wysokiego napięcia pozwala na zastosowanie cieńszych przewodów, co jest bardziej ekonomiczne.

Należy pamiętać, że wysokie napięcie jest niebezpieczne dla człowieka i wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności. Przy takim napięciu występuje duże ryzyko porażenia elektrycznego, a prąd płynący przez ciało może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Dlatego wszelkie prace związane z wysokim napięciem powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, stosujących odpowiednie procedury bezpieczeństwa.