Kurs elektryka online

Zapisz się na kurs elektryka online z państwowym certyfikatem

Kurs elektryka to uprawnienia z grupy G1, które pozwalają na wykonywanie prac związanych z urządzeniami, sieciami i instalacjami elektrycznymi na terenie całego naszego kraju oraz zagranicą. Posiadanie tych kwalifikacji daje możliwości na samodzielną prace eksploatacyjną, a także nadzór nad osobami, którzy ją wykonują. Dobry kurs elektryka powinien obejmować zagadnienia dotyczące obsługi, remontu, konserwacji, montażu oraz kontroli-pomiarów. Oprócz tego, rownież wiedzy związanej z bezpieczeństwem przy urządzeniach, sieciach oraz instalacjach elektrycznych i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia porażenia prądem. Ważne też jest poznanie obowiązujących praw i norm działających w Polsce. Nasz kurs elektryka online prowadzony jest przez wyspecjalizowanych ekspertów z branży elektroenergetycznej, dlatego każdy kursant otrzymujący dostęp do materiałów ma pewność, że zostanie dobrze przygotowany do wykonywania obowiązków zawodowych i zdania egzaminu. Ponadto udostępniamy dodatkową wiedzę, którą można pobrać na swój komputer. Kurs elektryka realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego zdobędziesz kwalifikacje zezwalające na eksploatacje i/lub dozór dla: urządzeń prądotwórczych bez względu na wysokość napięcia znamionowego, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, urządzeń do elektrolizy, urządzeń elektrotermicznych, sieci trakcyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń, sieci oraz instalacji o napięciu do 1kV i powyżej, elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych czy sieci oświetlenia ulicznego. Jako jedna z firm w naszym kraju realizujemy kurs elektryka online, a więc nie musisz podróżować, by ukończyć szkolenie, zdać egzamin i w końcu uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień elektrycznych. Wszystko może odbyć się w formie zdalnej! Wystarczy wykonać zgłoszenie na naszej stronie internetowej bądź skontaktować się z nami mejlowo, aby zacząć korzystać z kursu. W taki oto sposób zostaniesz kompleksowo przeszkolony bez wychodzenia z domu i zdania egzaminu państwowego, by móc legalnie pracować przy prądzie. Kurs elektryka oferowany przez naszą firmę to nauka na naszej autorskiej platformie szkoleniowej. Udostępniane są tam niezbędne materiały edukacyjne oraz wiedza ekspercka. Zdobyte uprawnienia elektryczne, które otrzymujesz po ukończeniu kursu i egzaminu są całkowicie legalne, a także w 100% zgodne z polskim prawem. Z nami uzyskasz certyfikat państwowy szybkim, łatwym i tanim sposobem bez wychodzenia z domu!

Z naszą pomocą odbędziesz pierwszy w Polsce interaktywny i nowoczesny kurs elektryka online dla grupy G1, ale nie tylko. W naszej ofercie mamy też kurs G2 i G3. Stworzona przez nas platforma szkoleniowa umożliwia zapoznanie się z wiedzą pod postacią materiałów edukacyjnych, które zostały sprawdzone przez komisję kwalifikacyjną oraz zapisanie się na egzamin państwowy. Proces zapisu jest tak skonstruowany, aby w kilku prostych krokach wysłać wniosek na wybrany przez siebie termin i otrzymać link do wideokonferencji, na której odbywa się egzamin. Kurs elektryka to e-learningowa, nowoczesna i znakomita forma do zdobycia uprawnień elektrycznych poprzez każde urządzenie podłączone do internetu. Może to być smartfon, tablet, laptop czy komputer stacjonarny. Od teraz by pracować jako elektryk wcale nie musisz wychodzić z domu! Kurs elektryka to koniec z długimi i nudnymi szkoleniami prowadzonymi przez wykładowców przez kilka godzin. To ty decydujesz kiedy masz czas na naukę. Kurs elektryka online kończy się egzaminem państwowym, który jest ostatnia drogą do uzyskania niezbędnych kwalifikacji. Wszystkie uprawnienia oferowane na naszej stronie internetowej ważne są przez 5 lat. Co to oznacza? Po tym czasie każda osoba, która chce nadal wykonywać swoją prace musi je odnowić. Odnowa polega na ponownym zapisaniu się na kurs elektryka i zdaniu egzaminu. Taki egzamin obejmuje zagadnienia, takie jak: zasady BHP, ochrona przeciwpożarowa, postępowanie w przypadku awarii lub innych zagrożeń, zasady budowy i działania urządzeń, dysponowanie urządzeniami przyłączonymi do publicznej sieci elektroenergetycznej, wykonywanie prac montażowych oraz kontrolno-pomiarowych, warunków technicznych i ważnych norm, przyłączanie sieci czy wymagania oraz przepisy użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych. Jak wygląda opłata za egzamin państwowy? W zależności od tego co ustali ustawodawca na postawie średniej krajowej. Cena zawsze obejmuje jeden certyfikat, a więc jeśli ktoś chce posiadać eksploatację i dozór będzie musiał zapłacić dwukrotność ustalonej kwoty. Kurs elektryka online zgodnie z polskim prawem musi odbywać się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 roku. Nasza firma oferuje certyfikowany kurs elektryka potwierdzony państwowym świadectwem kwalifikacyjnym, dlatego jest to najlepszy wybór dla wszystkich osób, które chcą pracować przy urządzeniach, sieciach oraz instalacjach elektroenergetycznych. Zapraszamy na kurs elektryka!