Kurs pomiary elektryczne

Zapisz się na certyfikowany kurs pomiary elektryczne online

Uprawnienia elektryczne obejmują w zakresie podstawowym wykonywanie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych bądź dozoru nad pracownikami pracującymi przy urządzeniach, instalacjach i sieciach czynnie podłączonych do prądu. Jednak istnieje rozszerzenie uprawnień elektrycznych o pomiary elektryczne, dla bardziej zaawansowanych osób. Na zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem państwowym pozwala kurs kontrolno-pomiarowy, który będzie uprawniał do wykonywania instalacji elektryczne czy testów ich sprawności na podstawie protokołu okresowego lub odbiorczego. Jeśli, więc chcesz mieć pomiary elektryczne wystarczy zapisać się na nasz kurs kontrolno-pomiarowy, który jest w formie zdalnej. Przygotuje Cię on do zdania egzaminu państwowego i otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego obowiązującego w Polsce i zagranicą. Na egzaminie każda osoba zdajająca powinna spodziewać się pytań związanych ustanowionem zakresem przez ustawodawcę z pomiarów instalacji elektryczne oraz pomiarów odgromowych (uziemienia). Taki egzamin może trwać więcej niż 10 minut, ze względu na odpowiedzialności, która leży na osobie wykonującej pomiary okresowe i odbiorcze. Ze względu na to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty na kurs pomiary elektryczne! Przygotuje Cię on starannie do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Uprawnienia na pomiary elektryczne będą przydatne dla każdej osoby, która będzie wykonywać: nowe instalacje elektryczne bądź remontować istniejące już instalacje.Nasz kurs kontrolno-pomiarowy obejmuje takie zagadnienia jak pomiary odgromowe, ochrona instalacji elektrycznych i pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z normami PN-HD 60364-6, PN-EN 12464-1:2012 oraz PN-EN 62305, a więc każda osoba będzie mogła robić: pomiary ciągłości połączeń ochronnych-wyrównawczych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary rezystancji izolacji obwodów jednofazowych, pomiary rezystancji izolacji obwodów trzyfazowych, pomiary wyłączników różnicowoprądowych, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych. Jeśli, więc potrzebujesz uprawnienia na pomiary elektryczne skorzystaj z naszego formularza na naszej stronie bądź skontaktuj się z nami mejlowo lub bezpośrednio telefonicznie, aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat samego kursu czy egzaminu online. Zapraszamy, również do zapoznania się z naszą ofertą na inne uprawnienia jak wysokie napięcia, fotowoltaika, uprawnienia G2 i uprawnienia G3.

Uprawnienia na pomiary elektryczne to nie tylko niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków zawodowych, ale także bezpieczeństwo Twoje lub Twoich pracowników. Nasz kurs kontrolno-pomiarowy został przygotowany przez wyspecjalizowane osoby, a więc przekazywana przez nas wiedza jest kompleksowa. Mając uprawnienia G1 pomiary elektryczne można uniknąć wielu przyczyn nieszczęśliwych wypadków, a także posiadać elementarną wiedzę w zakresie działana prądu. Kurs pomiary elektryczne przeprowadzany jest w zupełności online, a to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą trafić czasu na dojazdy. Nie zależnie od tego w jakim miejscu w Polsce czy zagranicą się znajdujesz możesz zdobyć kwalifikacje na pomiary elektryczne bez wychodzenia z domu! W naszej ofercie kurs kontrolno-pomiarowy to oddzielny kurs, ponieważ w swojej objętości przewyższa on podstawowy kurs na uprawnienia G1 i jest to wymóg ustawodawcy. Kurs pomiary elektryczne tak jak wszystkie inne kursy po jego ukończeniu i zdaniu egzaminy państwowego uzyskuje się certyfikat wydawany przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną. Nasz kurs na pomiary elektryczne został stworzony przez doświadczoną kadrę, która przygotowała prezentację w prosty i zrozumiały sposób, aby każda osoba mogła bez problemu przyswoić wymaganą wiedzę w zakresie pomiarów okresowych i odbiorczych. Materiały edukacyjne udostępniane na naszej autorskiej platformie szkoleniowej to wszystkie zagadnienia potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a wszystko zostało tak przedstawione, aby nauka była efektywna. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia na pomiary elektryczne skontaktuj się z nami albo zakup kurs poprzez formularz zgłoszeniowy widniejący na naszej stronie internetowej! Całkowitą cenę za kurs kontrolno-pomiarowy możesz sprawdzić przy jego zapisie wybierając odpowiednie okienka. Pamiętaj, że do kursu pomiarowego musisz doliczyć podstawowy kurs G1! Kontrola i pomiary to tylko uzupełnienie uprawnień elektrycznych G1 eksploatacja lub dozór. Kwalifikacje pomiarowe są częścią uprawnień z grupy G1, a to znaczy, że mają one taką samą ważność, czyli dokładnie 5 lat od momentu zdania egzaminu. W przypadku, gdy chcesz uzupełnić swoje uprawnienia elektryczne o zakres pomiarowy, w momencie, gdy miałeś/miałaś tylko G1 nie jest to możliwe! Wszystko trzeba będzie zrobić od nowa, przystępując do kursu oraz egzaminu państwowego. Na kurs może zapisać się tylko osoba, która posiada wykształcenie elektroenergetyczne bądź ma doświadczenie w stażu pracy w tym zakresie.