Amper

Amper (oznaczany symbolem A) jest jednostką prądu elektrycznego w systemie miar międzynarodowego układu jednostek (SI). Prąd elektryczny odnosi się do przepływu ładunku elektrycznego przez przewodnik lub układ elektryczny. Jeden amper definiowany jest jako przepływ jednego kulombu ładunku na sekundę.

Amper jest nazwany na cześć francuskiego fizyka André-Marie Ampère’a, który przyczynił się do rozwoju teorii elektromagnetyzmu.

Amper jest podstawową jednostką prądu elektrycznego. Inne jednostki, takie jak miliamper (mA) i kiloamper (kA), są stosowane do opisania mniejszych lub większych wartości prądu. Na przykład, 1 amper równa się 1000 miliamperom (1 A = 1000 mA) i 1 kiloamperowi równa się 1000 amperów (1 kA = 1000 A).

Prąd elektryczny jest powszechnie stosowany we wszelkiego rodzaju układach elektrycznych i elektronicznych. Jest to strumień przemieszczających się ładunków elektrycznych, takich jak elektrony, w przewodnikach. Wartość prądu mierzy się przy użyciu amperomierza, który jest urządzeniem pomiarowym do prądu elektrycznego.