Hertz

Hertz (skrót: Hz) jest jednostką częstotliwości w systemie miar międzynarodowego układu jednostek (SI). Częstotliwość to liczba cykli, oscylacji lub zmian, które występują w jednostce czasu. Jeden hertz oznacza jedno takie zjawisko na sekundę.

Hertz jest szeroko stosowany w dziedzinach takich jak nauka, technologia, telekomunikacja i elektronika. Oznacza on, ile razy dany zjawisko (np. drgania, fale dźwiękowe, fale radiowe, zmiany elektryczne) powtarza się w ciągu jednej sekundy. Na przykład, jeśli dany dźwięk ma częstotliwość 440 Hz, oznacza to, że dźwięk ten oscyluje lub generuje 440 razy na sekundę.

Częstotliwość Hertz jest nazwana na cześć niemieckiego fizyka Heinricha Rudolfa Hertza, który był pionierem w badaniach fal elektromagnetycznych na przełomie XIX i XX wieku.

Przykłady częstotliwości wyrażonych w hercach to:

  • Częstotliwość radiowa: 100 MHz (megaherców) oznacza 100 milionów cykli na sekundę.
  • Częstotliwość dźwięku: standardowa strojona gitara ma strunę E w częstotliwości około 82 Hz.