Wat

Wat (oznaczany symbolem W) jest jednostką mocy w systemie miar międzynarodowego układu jednostek (SI). Moc odnosi się do szybkości, z jaką energia jest przekazywana, wykorzystywana lub przekształcana. Jeden wat jest równy przekazywaniu jednego dżula energii na sekundę.

Wat jest nazwany na cześć szkockiego inżyniera Jamesa Watta, który był jednym z kluczowych pionierów rewolucji przemysłowej.

Wat jest powszechnie stosowany do mierzenia mocy urządzeń elektrycznych, takich jak żarówki, silniki elektryczne, klimatyzatory, komputery i wiele innych. Oznacza to, jak szybko dana maszyna lub urządzenie przekształca energię elektryczną na inną formę energii, taką jak światło, ciepło lub ruch.

Przykłady mocy wyrażonej w watach to:
– Standardowa żarówka o mocy 60 W oznacza, że zużywa energię elektryczną w tempie 60 dżuli na sekundę, emitując przy tym światło.
– Silnik samochodowy o mocy 150 koni mechanicznych (KM) to około 111 kilowatów (kW).

Często używa się również przedrostków, takich jak miliwat (mW), kilowat (kW) i megawat (MW), aby wyrazić mniejsze lub większe wartości mocy. Na przykład, 1 kilowat równa się 1000 watom (1 kW = 1000 W) i 1 megawat równa się 1 000 000 watów (1 MW = 1 000 000 W).