Watomierz

Watomierz to urządzenie pomiarowe używane do mierzenia mocy elektrycznej, wyrażanej w watach. Jego podstawową funkcją jest monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia lub układy elektryczne.

Watomierze są szeroko stosowane w domach, przemysłowych instalacjach elektrycznych, laboratoriach i innych miejscach, gdzie konieczne jest monitorowanie i pomiar zużycia energii elektrycznej. Działają one na zasadzie mierzenia napięcia (woltów) i natężenia prądu (amperów) w obwodzie elektrycznym, a następnie obliczają moc elektryczną (waty) jako iloczyn napięcia i prądu.

Istnieją różne typy watomierzy, w tym analogowe i cyfrowe. Watomierze analogowe posiadają wskaźnik w postaci wskazówki na tarczy, która wskazuje aktualną moc elektryczną. Watomierze cyfrowe posiadają wyświetlacz cyfrowy, który pokazuje odczyty liczbowe mocy elektrycznej.

Watomierze mogą mieć różne funkcje, takie jak mierzenie mocy czynnej, bierniej lub pozornej, analizowanie harmonicznych w sieci elektrycznej, rejestracja danych, pomiar napięcia, prądu i innych parametrów elektrycznych.

Warto zauważyć, że termin “watomierz” czasami jest używany zamiennie z terminem “licznik energii elektrycznej” lub “licznik prądu”, co odnosi się do urządzenia, które mierzy zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe lub inne odbiorniki energii elektrycznej i służy do rozliczeń płatności za energię elektryczną.