Widmo mocy

Widmo mocy, znane również jako gęstość widma mocy, to reprezentacja rozkładu mocy sygnału w dziedzinie częstotliwości. Pokazuje, w jakim stopniu moc sygnału jest rozłożona w różnych pasmach częstotliwości.

Widmo mocy jest często używane w analizie sygnałów, zarówno w dziedzinie analogowej, jak i cyfrowej. Może dostarczyć istotnych informacji na temat charakterystyki częstotliwościowej sygnału, takich jak dominujące częstotliwości, zakresy pasmowe i obecność szumów czy zakłóceń.

Pomiar widma mocy można przeprowadzić przy użyciu różnych technik, takich jak analiza Fouriera, transformata Fouriera czy analiza spektralna. Wynikiem tych analiz jest graficzne przedstawienie mocy sygnału w zależności od częstotliwości.

Widmo mocy znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telekomunikacja, inżynieria dźwięku, diagnostyka medyczna, analiza danych i wiele innych. Jest wykorzystywane do analizy i charakteryzacji sygnałów, identyfikacji wzorców i detekcji anomalii.

Widmo mocy może być używane również w kontekście sygnałów energetycznych, takich jak widmo mocy systemu elektroenergetycznego. W takim przypadku, widmo mocy opisuje rozkład mocy w różnych częstotliwościach dla systemu elektroenergetycznego i może dostarczyć informacji na temat obciążenia, harmonicznych czy nieliniowości w sieci elektrycznej.