Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy, nazywany także wyłącznikiem różnicowym lub RCCB (Residual Current Circuit Breaker), to urządzenie ochronne stosowane w instalacjach elektrycznych w celu zabezpieczenia przed wyciekami prądu i minimalizowania ryzyka porażenia elektrycznego.

Podstawowym zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest wykrywanie różnic między prądem wchodzącym do obwodu elektrycznego a prądem wychodzącym z obwodu. Działa on na zasadzie monitorowania różnic prądowych (prądów wyciekowych) między dwoma przewodnikami: fazowym i neutralnym. Jeżeli wystąpi różnica prądowa, to oznacza, że część prądu “uciekła” z obwodu, na przykład na skutek dotknięcia napięcia przez osobę lub na skutek wystąpienia wycieku prądu do ziemi. W takiej sytuacji wyłącznik różnicowoprądowy natychmiast przerwie obwód, zabezpieczając przed dalszym przepływem niebezpiecznego prądu.

Wyłącznik różnicowoprądowy jest ważnym elementem bezpieczeństwa elektrycznego i jest szeroko stosowany w instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. W zależności od rodzaju instalacji i wymagań, istnieją różne typy wyłączników różnicowoprądowych, takie jak wyłączniki dwubiegunowe (o wyłączeniu fazowym i neutralnym) oraz wyłączniki czterobiegunowe (dodatkowo o wyłączeniu ochronnym).

Warto zaznaczyć, że wyłącznik różnicowoprądowy nie zastępuje tradycyjnego wyłącznika nadmiarowego (prądowego). Wyłącznik różnicowoprądowy działa jako dodatkowa warstwa ochrony, skupiając się na ochronie przed wyciekami prądu, podczas gdy tradycyjny wyłącznik prądowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem w obwodzie. Współdziałanie tych dwóch rodzajów wyłączników stanowi kompleksową ochronę elektryczną.