Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Włącznik nadmiarowoprądowy, znany również jako wyłącznik nadmiarowy, to urządzenie ochronne stosowane w instalacjach elektrycznych, które ma na celu wykrycie i przerwanie obwodu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu. Jego zadaniem jest ochrona przed przeciążeniami i zwarciami, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak przegrzanie przewodów, pożar lub uszkodzenie urządzeń.

Włącznik nadmiarowoprądowy działa na zasadzie porównywania prądu w obwodzie wejściowym i wyjściowym. Jeśli różnica między tymi prądami przekroczy określony próg, włącznik nadmiarowy przerwie obwód, szybko wyłączając zasilanie i zapobiegając dalszemu przepływowi prądu.

Istnieją dwa główne typy włączników nadmiarowoprądowych: włączniki nadmiarowoprądowe znamionowe (np. wyłączniki termiczne) i włączniki nadmiarowoprądowe różnicowoprądowe (RCD).

– Włączniki nadmiarowoprądowe znamionowe, takie jak wyłączniki termiczne, reagują na przekroczenie dopuszczalnego prądu na podstawie wzrostu temperatury. W przypadku przeciążenia wywołują wyłączenie obwodu, a po schłodzeniu mogą być ponownie włączone.

– Włączniki nadmiarowoprądowe różnicowoprądowe (RCD) monitorują różnicę między prądem wejściowym a prądem wyjściowym. Jeśli występuje różnica, oznacza to, że część prądu “uciekła” do ziemi lub innej niepożądanej drogi, co może wskazywać na porażenie elektryczne. W takim przypadku RCD przerwie obwód w bardzo krótkim czasie, zabezpieczając użytkowników przed niebezpieczeństwem porażenia elektrycznego.

Włączniki nadmiarowoprądowe są niezwykle ważnym elementem zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych, zapewniając bezpieczeństwo przed przeciążeniami i porażeniami elektrycznymi. Przepisy regulujące instalacje elektryczne często wymagają stosowania włączników nadmiarowoprądowych w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa.