PELV

PELV to skrót od anglojęzycznego terminu “Protective Extra Low Voltage”, który po polsku można przetłumaczyć jako “Ochronne Niskie Napięcie Dodatkowe”. Podobnie jak SELV, PELV jest terminem stosowanym w dziedzinie elektrotechniki i odnosi się do bezpieczeństwa elektrycznego.

PELV odnosi się do napięcia elektrycznego, które jest na tyle niskie, że minimalizuje ryzyko porażenia elektrycznego. W przeciwieństwie do SELV, w przypadku PELV dopuszcza się nieznacznie wyższe napięcie, jednak nadal jest to napięcie, które nie powinno stanowić bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Standardowo, napięcie PELV nie powinno przekraczać 60V prądu stałego lub 25V prądu przemiennego. Podobnie jak w przypadku SELV, systemy zasilane napięciem PELV są projektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym w przypadku wystąpienia jednej awarii.

Urządzenia zasilane napięciem PELV są często stosowane w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie wysokiego poziomu ochrony przed porażeniem elektrycznym, takich jak laboratoria, pomieszczenia medyczne czy obszary z dużą wilgotnością. Oznacza się je specjalnymi znakami lub symbolem, aby wskazać, że działają w niskim napięciu ochronnym.

Ważne jest przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego przy stosowaniu napięcia PELV.