Przepięcie

Przepięcie (ang. overvoltage) to nagłe i tymczasowe zwiększenie napięcia elektrycznego w obwodzie lub sieci elektrycznej powyżej wartości nominalnej lub bezpiecznej. Przepięcia mogą mieć różne przyczyny, takie jak wyładowania atmosferyczne, zwarcia, nagłe zmiany obciążenia, awarie urządzeń elektrycznych lub działanie układów sterowania.

Oto kilka kluczowych informacji na temat przepięć:

1. Przyczyny przepięć: Przepięcia mogą wystąpić na różnych poziomach sieci elektrycznej, od lokalnych w obwodach niskiego napięcia po zdarzenia na liniach wysokiego napięcia. Główne przyczyny przepięć to wyładowania atmosferyczne (pioruny), zwarcia, nagłe zmiany obciążenia (np. włączenie lub wyłączenie dużych urządzeń), awarie urządzeń elektrycznych lub działanie układów sterowania.

2. Skutki przepięć: Przepięcia mogą powodować uszkodzenia i awarie urządzeń elektrycznych. Mogą spowodować przegrzanie, stopienie izolacji, uszkodzenie elektronicznych komponentów, a w skrajnych przypadkach prowadzić do pożaru lub uszkodzenia całego systemu. Ponadto, przepięcia mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które pracują przy urządzeniach elektrycznych.

3. Ochrona przed przepięciami: Aby chronić urządzenia elektryczne przed skutkami przepięć, stosuje się różne środki ochronne. Należą do nich:
– Przepięciowe odgromniki (zewnętrzne i wewnętrzne): Są to urządzenia, które przekierowują prąd przepięcia na ziemię, minimalizując tym samym wpływ przepięcia na chronione urządzenia.
– Przepięciowe zabezpieczniki: To urządzenia, które wykrywają przepięcia i przerywają obwód, aby chronić podłączone urządzenia.
– Filtry przepięciowe: Są to komponenty elektroniczne, które eliminują lub ograniczają przepięcia na linii zasilającej lub linii sygnałowych.
– Stabilizatory napięcia: Zapewniają stabilne napięcie wyjściowe, pomagając w utrzymaniu napięcia na poziomie bezpiecznym dla podłączonych urządzeń.

4. Normy i standardy: Istnieją normy i standardy określające wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami, takie jak norma IEC 62305 dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi czy norma IEC 61643 dla urządzeń

przeciwprzepięciowych.

Ochrona przed przepięciami jest istotna w celu zachowania niezawodności i bezpieczeństwa systemów elektrycznych. W przypadku konkretnych aplikacji zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą lub specjalistą w dziedzinie ochrony przepięciowej, aby dobrać odpowiednie rozwiązania ochronne zgodnie z wymaganiami i specyfikacjami.