Przewód fazowy

Przewód fazowy w elektryce odnosi się zazwyczaj do trójfazowego systemu zasilania elektrycznego, który jest szeroko stosowany w przemysłowych i komercyjnych instalacjach elektrycznych. Trójfazowy system składa się z trzech przewodów fazowych, zazwyczaj oznaczanych jako A, B i C, które są zasilane z odpowiednich generatorów lub transformatorów.

W trójfazowym systemie przewody fazowe są równoległe i wzajemnie oddalone o 120 stopni fazowo. Prąd płynący w każdym z przewodów jest przesunięty w fazie względem pozostałych dwóch przewodów. Taki układ generuje wirujące pole magnetyczne, które zapewnia bardziej efektywne i wydajne przesyłanie energii elektrycznej niż w przypadku systemu jednofazowego.

Trójfazowy system zasilania pozwala na korzystanie z trójfazowych silników elektrycznych, które są szeroko stosowane w różnych urządzeniach, takich jak pompy, wentylatory, sprężarki czy maszyny przemysłowe. Dzięki przewodom fazowym o różnych fazach możliwe jest zapewnienie stałego i wydajnego napędu dla tych silników.

W skrócie, przewód fazowy w elektryce odnosi się do jednego z trzech przewodów w trójfazowym systemie zasilania, w którym prądy są przesunięte fazowo o 120 stopni, co umożliwia efektywną pracę trójfazowych urządzeń elektrycznych.