Prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w obwodzie elektrycznym. Jest to przepływ ładunków, takich jak elektrony, przez przewodniki w odpowiedzi na różnicę potencjałów elektrycznych.

Prąd elektryczny jest wyrażany w amperach (A) i jest jednym z podstawowych parametrów opisujących przepływ energii elektrycznej. Prąd jest mierzony jako ilość ładunku, który przechodzi przez przewodnik w jednostce czasu.

Prąd płynie w obwodzie zamkniętym, gdzie występuje różnica potencjałów między dwoma punktami. Ta różnica potencjałów, zwana napięciem elektrycznym, generuje siłę napędową, która powoduje przepływ prądu. Prąd płynie od punktu o wyższym potencjale (zwykle nazywanym źródłem) do punktu o niższym potencjale, tworząc zamknięty obwód.

Kierunek przepływu prądu jest zdefiniowany jako kierunek, w którym dodatnie ładunki poruszają się w przewodniku. W rzeczywistości, elektrony, które są nośnikami ładunku w przewodnikach metalowych, poruszają się w przeciwnym kierunku, czyli od punktu o niższym potencjale do punktu o wyższym potencjale. Jednak konwencja przyjęła, że prąd jest zdefiniowany jako przepływ dodatnich ładunków, co prowadzi do przeciwnego kierunku przepływu elektronów.

Wartości prądu mogą być stałe (prąd stały) lub zmienne (prąd przemienny). Prąd stały ma stałą wartość i kierunek, podczas gdy prąd przemienny zmienia się cyklicznie w czasie, zmieniając wartość i kierunek w zależności od charakterystyki fali.

Prąd elektryczny jest fundamentalnym pojęciem w dziedzinie elektrotechniki i jest podstawą dla innych ważnych parametrów, takich jak napięcie, opór i moc. Również prąd elektryczny odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, elektromechanika, energetyka i automatyka, oraz jest nieodłącznym elementem codziennego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.