Przyłącze

Przyłącze elektryczne, znane również jako punkt przyłączenia, to miejsce, w którym budynki, obiekty lub urządzenia są podłączone do sieci elektroenergetycznej w celu dostarczenia energii elektrycznej. Przyłącze to punkt, w którym system elektroenergetyczny łączy się z instalacją elektryczną odbiorcy.

W przypadku budynków mieszkalnych i komercyjnych, przyłącze elektryczne jest zazwyczaj punktem, w którym linie zasilające prowadzone przez dostawcę energii elektrycznej (np. elektrownię, sieć przesyłową) łączą się z głównym rozdzielaczem lub licznikiem w budynku. Jest to miejsce, w którym odbywa się podłączenie instalacji elektrycznej budynku do sieci zewnętrznej.

Przyłącza mogą różnić się w zależności od konkretnych wymagań i lokalnych przepisów. Zwykle obejmują odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wyłącznik główny i wyłącznik różnicowoprądowy, które służą do ochrony obwodów i urządzeń przed przeciążeniami i wyciekami prądu.

Przyłącza mogą być również stosowane w innych kontekstach, takich jak przyłącza urządzeń elektrycznych do sieci, przyłącza przemysłowe, przyłącza energetyki odnawialnej itp. W każdym przypadku jest to miejsce, w którym następuje fizyczne połączenie między dwoma systemami elektrycznymi w celu dostarczenia energii elektrycznej do odbiornika.

Proces przyłączenia elektrycznego zazwyczaj wymaga współpracy z dostawcą energii elektrycznej, który określa wymagania techniczne, procedury, opłaty i inne czynniki dotyczące podłączenia do sieci elektrycznej.