Prawo Kirchoffa

Prawo Kirchhoffa, znane również jako prawa Kirchhoffa, to zestaw zasad, które opisują zachowanie prądu elektrycznego w zamkniętych obwodach elektrycznych. Prawa te zostały sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustava Kirchhoffa i są podstawą analizy obwodów elektrycznych.

Pierwsze prawo Kirchhoffa, znane jako prawo punktu (lub prawo prądu), mówi, że suma natężeń prądów wchodzących do węzła (punkt rozgałęzienia) jest równa sumie natężeń prądów wychodzących z tego węzła. Innymi słowy, suma prądów wpływających do węzła musi być równa sumie prądów wypływających z tego węzła. Prawo to wynika z prawa zachowania ładunku.

Drugie prawo Kirchhoffa, znane jako prawo pętli (lub prawo napięć), mówi, że suma spadków napięcia na elementach w zamkniętej pętli obwodu jest równa sumie napięć dostarczanych do tej pętli. Innymi słowy, suma napięć w zamkniętej pętli musi być równa zeru. Prawo to wynika z prawa zachowania energii.

Prawa Kirchhoffa są podstawowymi narzędziami do analizy i rozwiązywania skomplikowanych obwodów elektrycznych. Pozwalają one na obliczanie nieznanych wartości prądów i napięć w obwodach, a także na wykrywanie błędów lub nieprawidłowości w obwodach elektrycznych. Prawa Kirchhoffa są powszechnie stosowane w dziedzinach elektrotechniki, elektroniki i automatyki.