Przewód ochronno-neutralny

Przewód ochronno-neutralny (PEN) to specjalny przewód stosowany w niektórych systemach elektrycznych w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem i utworzenia punktu neutralnego w sieci zasilania. Przewód ochronno-neutralny jest często używany w systemach TN-C-S (Terminologia ochrony przeciwporażeniowej), które są jednym z typów systemów uziemienia.

W systemie TN-C-S przewód ochronno-neutralny pełni podwójną rolę. Jedna część przewodu jest używana jako przewód neutralny, zapewniający ścieżkę zwrotną dla prądu, natomiast druga część pełni rolę przewodu ochronnego (zwanej też jako “przewód ochronny neutralny”). Przewód ochronno-neutralny zapewnia ochronę przed porażeniem, ponieważ jest połączony z ziemią lub elektrodą uziemiającą, co umożliwia odprowadzenie prądu w przypadku awarii.

W niektórych systemach elektroenergetycznych przewód ochronno-neutralny może być realizowany poprzez fizyczne połączenie przewodu neutralnego i ochronnego w jednym przewodzie (TN-C), podczas gdy w innych systemach może być używany oddzielny przewód ochronny-neutralny (TN-S). Ważne jest, aby przestrzegać odpowiednich przepisów i standardów dotyczących instalacji elektrycznych, aby zapewnić bezpieczne i właściwe połączenie przewodu ochronno-neutralnego oraz odpowiednie uziemienie systemu elektrycznego.